SUSȚINERI PUBLICE TEZE DE ABILITARE

  
Nume şi PrenumeConf. dr. GHIU Iulia- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăTHE USE OF QUANTUM CORRELATIONS IN QUANTUM INFORMATION PROCESSING AND
QUANTUM OPTICS
Data susținere teză abilitare10 decembrie 2021 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN – Universitatea din București
Prof..dr. Zoltan NEDA – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. Solange-Odile SALIU – Universitatea din Craiova
Prof.dr. Daniel VIZMAN – membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. Laurențiu STOLERIU – membru supleant – Universitatea „Al. I. Cuza”din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. TAUWINKL Wilhelm - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăTEOLOGIA SISTEMATICĂ ȘI REFLECȚIA MEDIEVALĂ ASUPRA CREDINȚEI.VULGATA, TOMA DE AQUINO ȘI INDULGENȚELE
Data susținerii tezei de abilitare25 octombrie 2021, ora 11: 00
Locul susținerii tezei de abilitareLink susținere online teza abilitare

Componenţa ComisieiProf. dr. Wilhelm DANCĂ - Universitatea din București
Prof. dr. Nicolae Răzvan STAN - Universitatea din Craiova
Prof.dr. Ștefan TOBLER - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.dr. Michael FIEGER - membru supleant -Teological Graduate School Of Chur, Swizerland
Prof.dr. Emilia Corina ZAMFIR - membru su pleant - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr.Csesznek Codrina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Transilvania din Brașov
DomeniulSociologie
Titlu tezăStudiile de comunitate în perspectiva dezvoltării sociale
Data susținerii tezei de abilitare15 octombrie 2021 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Cosima RUGHINIȘ – Universitatea din București
C.S.I.dr. Mălina VOICU – Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Prof.dr. Cristina GAVRILUȚĂ – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf.dr. Mihai Bogdan IOVU – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. Dan CHIRIBUCĂ – membru supleant – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr.OPRIȘ Ioan Carol - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulIstorie
Titlu tezăROMANII LA DUNĂREA DE JOS ÎNTRE EPOCA PRINCIPATULUI ȘI PĂRĂSIREA LIMESULUI ÎN VREMEA LUI HERACLIUS
(sec. I – primele decenii ale sec. VII p.Chr.)
Data susținerii tezei de abilitare14 octombrie 2021 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. Antal LUKACS – Universitatea din București
Prof. dr. MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucrețiu -Ion – Universitatea „Al.I.Cuza”din Iași
Conf.dr. NEMETI Sorin – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf.dr.habil FODOREAN Florin Gheorghe – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca
Dr. habil. RUBEL Alexander – membru supleant – Institutul de Arheologie din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NICOLAE Marian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăDREPTUL CIVIL ÎNTRE UNIVERSALISM ȘI PARTICULARISM. PENTRU REFONDAREA ȘI RECUPERAREA ERIDITĂȚII PIERDUTE A DREPTULUI CIVIL
Data susținerii tezei de abilitare24 septembrie 2021 ora 12
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Drept
Componenţa ComisieiProf.dr. BERCEA Lucian - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. CERCEL Sevastian - Universitatea din Craiova
Prof.dr. POPA Ionuț Florin - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof.dr. SFERDIAN Irina - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. CATANĂ Radu - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. RIZOIU Radu-Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăDACĂ VREI CU ADEVĂRAT,...TREBUIE! VOINȚA CREATOARE DE FORȚĂ OBLIGATORIE ȘI INSTRUMENTELE DE ÎNTĂRIRE A FORȚEI PROMISIUNII ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN
Componenţa ComisieiProf. emerit univ. dr. Valeriu STOICA - Universitatea din Bucureşti;
Prof.univ.dr. Lucian BERCEA - Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.univ.dr. Ionuț-Florin POPA - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Prof.univ.dr. Irina SFERDIAN- membru supleant -Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Radu CATANĂ- membru supleant -Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Data susținerii tezei de abilitare30 iulie 2021 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE ONLINE
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf.dr. CRĂCIUN Alexandra Florina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii Culturale
Titlu tezăIDENTITATE ȘI REPREZENTARE
MORFOLOGII INTERDISCIPLINARE ÎN PARADIGMĂ POST/HIPERMODERNĂ
Componenţa ComisieiProf. dr. DEMETRESCU Ruxandra-Universitatea Națională de Arte din Bucureşti
C.S.I. dr. IONESCU Adrian Silvan-Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române
Prof.dr. LEFTER Ion Bogdan-Universitatea din București
Prof.dr. BABEȚI Adriana – membru supleant-Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. PAPADIMA Liviu – membru supleant-Universitatea din BucureștiData susținerii tezei de abilitare30 iunie 2021 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Nume şi PrenumeC.s. I dr. CUCU Daniela Marcela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulBiologie
Titlu tezăCANALE IONICE CA SENZORI DE TOXICITATE ȘI ȚINTE TERAPEUTICE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI
Data susținerii tezei de abilitare30 iunie 2021 ora 11
Locul susținerii tezei de abilitareSala de conferințe a Platformei PCBE din cadrul Facultății de Biologie.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeProf. dr. BARBU Daniel Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăTEOLOGIE SOCIALĂ: O ETICĂ TEOLOGICĂ A VIEȚII COMUNE
Componenţa ComisieiProf. dr. Dancă WILHELM-Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. GÂRDAN Gabriel Viorel -Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. dr. BUDA Daniel-Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. dr. STAN Nicolae Răzvan – membru supleant Universitatea din Craiova
Prof. FĂRĂOANU Iulian – membru supleant Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași


Data susținerii tezei de abilitare28 iunie 2021 ora 11,00
Locul susținerii tezei de abilitareLink susținere online teza abilitare
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. NITA Mihai-Răzvan - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulGeografie
Titlu tezăCHALLENGES IN BRIDGING THE NATURE - UBAN DIVIDE IN PLANNIG ROMANIAN CITES
Componenţa ComisieiProf. dr. CRETAN Remus- Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. IANOS Ioan - Universitatea din București
Prof. dr. CROITORU Adina-Elena -Universitatea "Babeș - Bolyai" din Cluj -Napoca
Prof. dr. VOICULESCU Mircea -membru supleant - Universitate a de Vest din Timișoara
Prof.dr. PEPTENATU Daniel -membru supleant - Universitatea din București
Dată susținere teză abilitare25 iunie 2021 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE TEZĂ ABILITARE ONLINE
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. VASILENDIUC Natalia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe ale Comunicării
Titlu tezăPROFESSIONAL CULTURE OF JOURNALISTS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare16 Aprilie 2021, ora 10.00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Camelia BECIU - (președintele comisiei), Universitatea din Bucuresti,
Prof. univ. dr. Delia BALABAN - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj,
Prof. univ. dr. Nicoleta CORBU - Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București,
Prof. univ. dr. Elena ABRUDAN - Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj, membru supleant,
Prof. univ. dr. Irina CULIC, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj, membru supleant.

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. POP Nicolina-Rodica - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Politehnica din Timișoara
DomeniulFizică
Titlu tezăMULTI-SCALE ENERGETICS: FROM MOLECULAR TO SOLAR
Data și ora susținerii tezei de abilitare28 ianuarie 2021 ora 14:00

Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. ANTOHE Ştefan - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ENĂCHESCU Cristian - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.dr. PUŞCAŞ Niculae - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. ENĂCHESCU Marian – membru supleant - Universitatea Politehnica din Bucureşti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeConf.dr. BEJAN Doiniţa - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăNONLINEAR PROCESSES INDUCED BY LASERS AT METAL SURFACES AND IN LOW-DIMENSIONAL SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES
Data susținerii tezei de abilitare09 decembrie 2020 ora 13:00


Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.

Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN – Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. Liviu LEONTIE – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Prof.dr. Paul STERIAN – Universitatea Politehnica din Bucureşti;
Prof.dr.Marian ENĂCHESCU


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi PrenumeC.s. I dr. NEGREȚ Alexandru-Liviu - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
DomeniulFizică
Titlu tezăNUCLEAR DATA EXPERIMENT, EVALUATION, INTERPRETATION
Data sisținerii publice a tezei de abilitare20 noiembire 2020 ora 10:00
Locul susținerii publiceAmfiteatrul al IV al Facultatii de Fizica, Universitatii din Bucuresti.
Componenţa ComisieiProf. dr. JIPA Alexandru - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. CĂTA-DANIL Gheorghe - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. STAN Cristina - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr.DAMIAN Grigore – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NICOLAE Alexandru-Cosmin - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFilologie
Titlu tezăTEORIE ȘI METODĂ ÎN SINTAXA COMPARATĂ
Data susținerii tezei de abilitare20 noiembrie 2020 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. STAN Camelia - Universitatea din București
Prof. dr. GAFTON Alexandru - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. dr. LEDGEWAY Adam N. - Universitatea din Cambridge, Marea Britanie
Prof. dr. VASILESCU Andra-Maria – membru supleant - Universitatea din București
Prof. dr. BÂRLEA Gheorghe – membru supleant - Universitatea „Ovidius” din ConstanțaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi PrenumeProf.dr.ing. LAZĂR Iuliana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulGeologie
Titlu tezăMULTIDISCIPLINARY ANALYSES OF PECULIAR MARINE MESOZOIC PALEOENVIRONMENTS AND PALEOECOSYSTEMS
Data susținerii tezei de abilitare18 noiembrie 2020 ora 12:00

Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.

Componenţa ComisieiAcad. BUCUR Ioan - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof. dr. MICLĂUȘ Crina - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof.dr. POPA Mihai Emilian - Universitatea din Bucureşti
C.s. I. MELINTE Mihaela – membru supleant - GeoEcoMar

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi Prenumelect. dr. STAMATE Dumitru Ioan - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
DomeniulMatematică
Titlu tezăHOMOLOGICAL AND COMBINATORIAL TOOLS IN THE STUDY OF ALGEBRAS
Data susținerii tezei de abilitare13 noiembrie 2020 ora 14:00
Locul susținerii tezeiAmfiteatrul Spiru Haret al Facultӑții de Matematicӑ și Informaticӑ
Componenţa ComisieiProf. dr. APRODU Marian - Universitatea din București
C.S. I dr. BRÎNZĂNESCU Vasile-Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Prof. dr. CONCA Aldo - Universita degli Studi di Genova
C.S. I dr. AMBRO Florin – membru supleant- Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeProf. dr. VASILESCU Mircea - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFilologie
Titlu tezăDE LA ISTORIE LITERARĂ LA MEDIA CULTURE
Data și ora susținerii publice09 noiembrie 2020 ora 13.00
Locul susținerii publiceLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. IONESCU Emil - Universitatea din București
Prof. dr. BABEȚI Adriana - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. BORȚUN Dumitru - S.N.S.P.A. București
Prof. dr. MIROIU Mihaela – membru supleant - S.N.S.P.A. București
Prof. dr. MITCHIEVICI Angelo – membru supleant - Universitatea „Ovidius” din Constanța


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi Prenumeconf. dr. DUMITRU Daniela-Elena - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din Bucureşti
DomeniulȘtiințe ale Educaţiei
Titlu tezăCRITICAL THINKING AND ITS APPLICATIONS IN EDUCATIONAL SCIENCES
Data susținerii tezei de abilitare09 noiembrie 2020 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. IUCU Romiţă - Universitatea din București
Prof. dr. SAVA Simona - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. ALBULESCU Ion - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof. dr. MARA Daniel – membru supleant- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi Prenumeprof. dr. OLTEANU Antoaneta-Liliana - CV
Universitatea la care este titularUniversitate din Bucureşti
DomeniulStudii Culturale
Titlu tezăMITOLOGIE ROMÂNĂ
Data susținerii tezei de abilitare06 noiembrie 2020 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. ŞTIUCĂ Narcisa - Universitatea din București
Prof. dr. PECICAN Ovidiu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. PANEA Nicolae - Universitatea din Craiova
Prof. dr. CONSTANTINESCU Nicolae – membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr.HEDEŞAN Otilia – membru supleant - Universitatea de Vest din TimişoaraRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeC.s. I dr. BAIBARAC Mihaela - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
DomeniulFizică
Titlu tezăOPTICAL PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON CARBON NANOPARTICLES AND MACROMOLECULAR COMPOUNDS
Data susținerii tezei de abilitare20 iulie 2020 ora 11:00
Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live
Componenţa ComisieiProf. dr. DRAGOMAN Daniela - Universitatea din București
Prof. dr. AŞTILEAN Simion Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. ENĂCHESCU Marius - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. VIZMAN Daniel – membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr.MARDARE Diana – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. COSTEA Ioana Maria - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Al;exandru Ioan Cuza” din Iași
DomeniulDrept
Titlu tezăDREPTUL FINANCIAR-RAMURĂ TRANSVERSALĂ ÎN DREPT
Data susținerii tezei de abilitare13 iulie 2020 ora 11:00
Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ON-LINE
Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. ȘAGUNA Dan-Drosu - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROȘ Viorel - Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr.TRĂILESCU Anton - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeConf. dr. VOINEA Camelia Florela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe Politice
Titlu tezăCOMPUTATIONAL AND SIMULATION MODELING IN POLITICAL METHODOLOGY RESEARCH
Componenţa ComisieiProf. dr. GHEBREA Georgeta - Universitatea din București
Prof. dr. STOICA Virgil - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. dr. TROITZSCH Klaus - Universität Koblenz – Landau, Germania
Prof.dr. MUREȘAN Claudia – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Data susținerii tezei de abilitare13 mai 2020 ora 15:00
Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ON-LINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. PETRESCU Dragoș - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe Politice
Titlu tezăPATH DEPENDENCE, AGENCY AND CONTINGENCY Collective Action, Identity Politics and Transitional Justice in Romania, 1989–2019
Componenţa ComisieiProf. dr. BĂLUȚĂ Ionela - Universitatea din București
Prof. dr. PĂUNESCU Mihai - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
C.P. I .dr. VOICU Bogdan - Institutul de Cercetare a Calității Vieții
Prof. dr. BĂDESCU Gabriel – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Data susținerii tezei de abilitare13 mai 2020 ora 13:00

Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ON-LINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. GÂLEA Ion - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăEVOLUȚIA SISTEMULUI NORMATIV INTERNAȚIONAL PRIN PRACTICA STATELOR, DIN PERSPECTIVA INTERESELOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ALE ROMÂNIEI
Componența ComisieiProf. dr. AURESCU Bogdan - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. CONSTANTIN Valentin - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. GUȚAN Bianca Andrada - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Data susținerii tezei de abilitare28 februarie 2020 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeprof. dr. CACE Corina - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din București
DomeniulAsistență Socială
Titlu tezăINCLUZIUNEA SOCIALĂ – ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ
Data susținerii tezei de abilitare27 ianuarie 2020 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Componenţa ComisieiProf. dr. Doru BUZDUCEA - Universitatea din Bucureşti
CoNf. dr. Mihai IOVU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Mihaela TOMIȚĂ -Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. Ioan DURNESCU – membru supleant- Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. Daniela Tatiana ȘOITU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susținere teză abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. POPESCU Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii Culturale
Titlu teză-
Data susținerii tezei de abilitare6 ianuarie, ora10:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere, Str.Edgar Quinet, nr.5-7,
Componenţa ComisieiProf. dr. Ion Bogdan LEFTER - Universitatea din București
Prof. dr. Constantin ASLAM - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
C.S. I dr. Valentina PRICOPIE - Institutul de Sociologie al Academiei Române
Prof.dr. Augustin IOAN - membru supleant - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
Conf.dr. Andreea MOGOŞ – membru supleant- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEMNEŞ George Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăCOMPUTATIONAL STUDIES ON ADVANCED MATERIALS WITH APPLICATIONS TO NANOELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC DEVICES
Dată susținere06 decembrie 2019 ora 14:30
Locul susțineriiAmfiteatrul 4 al Facultăţii de Fizică
Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Coriolan TIUŞAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Daniel VIZMAN - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. Cătălin PAŞCU MOCA - membru supleant - Universitatea din Oradea

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumelect.dr. NEGREA Xenia-Natalia - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DomeniulȘtiințe ale comunicării
Titlu tezăDE LA CREDIBILITATE LA PROMISIUNILE INTENSITĂȚII. PRINCIPII STRUCTURANTE ÎN SCRIITURA JURNALISTICĂ ACTUALĂ
Data susținerii03 decembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala 416 a Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării
Componenţa ComisieiProf. dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ABRUDAN Elena - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. COMAN Claudiu - Universitatea „Transilvania” din Brașov


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare

  
Nume şi Prenumeconf. dr. CĂTANĂ Emilia Lucia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș
DomeniulDrept
Titlu tezăACTUL ADMINISTRATIV. ABORDARE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ. O PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ
Data susținerii28 noiembrie 2019 ora 10:00
Locul Susținerii Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Componenţa ComisieiProf. dr. VEDINAȘ Verginia - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. TRĂILESCU Anton - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu - Universitatea din Craiova
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi PrenumeC.S. II. dr.TIMOTIN Andrei Constantin - CV
Universitatea la care este titularINSTITUTUL DE STUDII SUD – EST EUROPENE
DomeniulIstorie
Data susținerii tezei de abilitare18 septembrie 2019 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiAcad. dr. POP Ioan Aurel - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. SCHMITT Oliver - Universitatea din Viena
Prof.dr. MURGESCU Bogdan - Universitatea din București
Prof.dr. PLATON Alexandru Florin - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. GHITTA Ovidiu – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi PrenumeC.S. I TIMOTIN Emanuela-Cristina - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Ligvistică al Academiei Române “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
DomeniulFilologie
Titlu tezăCONTRIBUȚII LA STUDIUL LIMBII ROMÂNE VECHI. EDIȚII DE TEXTE ȘI ISTORIA LIMBII LITERARE
Data susținerii tezei de abilitare11 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Gheorghe CHIVU - Universitatea din București
Acad. Sabina ISPAS - Institutul de Etnografie și Folclor “Constantin Brăiloiu”
Prof.dr.Alexandru GAFTON - Universitatea “ Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - membru supleant - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Conf. dr. habil. Mihaela Cecilia POPESCU – membru supleant - Universitatea din Craiova
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEDELCU Mihaela Isabela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăSTRUCTURA ȘI DINAMICA LIMBII ROMÂNE. ASPECTE SINCRONICE ȘI DIACRONICE
Data susținerii12 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Emil IONESCU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof. dr. Mihaela GHEORGHE - membru supleant - Universitatea „Transilvania” din Brașov
C.S. I dr. habil. Ioana FEODOROV – membru supleant - Institutul de Studii Sud-Est Europene

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. PETRESCU Cristina - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMMUNISM AND ITS LEGACY HISTORICAL RECONSTRUCTIONS, PUBLIC DEBATES AND PERSONAL MEMORIES
Data susțienrii 04 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. MULLER Florin - Universitatea din București
Prof. dr. SĂLĂGEAN Marcela - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof.dr. POP Adrian - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Prof.dr. VLAD Laurențiu - membru supleant - Universitatea din București
C.S.I. dr. CHIPER Ioan – membru supleant - Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport comisie abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. GEORGESCU Sergiu Emil - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulBiologie
Titlu tezăSTUDII MOLECULARE ASUPRA UNOR RASE LOCALE ȘI SPECII PERICLITATE DIN ROMÂNIA
Data și ora susținerii18 iulie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala Consiliu Platforma PCBE a Facultăţii de Biologie
Componenţa ComisieiProf. dr. Otilia ZĂRNESCU - Universitatea din București
Acad.Prof. dr. Octavian POPESCU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Conf.dr. Lucian GORGAN - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Marieta COSTACHE – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr.Andreea Iren ŞERBAN – membru supleant - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumelector dr. TUDORIE Ionuţ-Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii culturale
Titlu tezăISTORIA BISERICEASCĂ SUB SEMNUL DIALOGULUI (STUDII DE CAZ DE LA APOLOGEŢII CREŞTINI LA DIALOGUL TEOLOGIC CONTEMPORAN
Data și ora susținerii2 iulie 2019 ora 16:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. Caius DOBRESCU - Universitatea din București
Acad.prof.dr. Ioan-Aurel POP - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. dr. Lucian TURCESCU - Concordia University, Montreal
Prof.dr. Bogdan MURGESCU - membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Ioan ICĂ- membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeexpert dr. BUDEANCĂ Florin Cosmin - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMUNISMUL ȘI POST-COMUNISMUL ROMÂNESC ÎNTRE ISTORIE ȘI MEMORIE
Data și ora susținerii27 iunie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. Bogdan MURGESCU - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Sorin RADU - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.dr. Lavinia STAN - St. Francis Xavier University, Canada
Prof.dr. Vladimir PASTI - membru supleant - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport ul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf.dr. VIȘAN Ruxandra - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăLEXICOGRAPHY AND IDEOLOGY IN THE HISTORY OF ENGLISH (Lexicografie și ideologie în istoria limbii engleze)”
Data și ora susținerii 22 iunie 2019, ora 10;00
Locul susțineriiSala James Joyce, sediul din strada Pitar Moș a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. AVRAM Andrei - Universitatea din București
C.S.I. dr. NEȚ Mariana - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române
Prof. dr. OLTEAN Ștefan - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. DIMITRIU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. ALBU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. CEHAN Dana Anca - Universitatea Al.I. Cuza din Iași


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TĂNASE-DOGARU Mihaela Valentina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX OF NOMINAL CONSTELLATIONS EXPRESSIONS OF QUANTITY, QUALITY, ADNOMINAL DATIVES AND NOMINAL COORDINATION
(SINTAXA CONSTELAȚIILOR NOMINALE EXPRESII ALE CANTITĂȚII, CALITĂȚII, DATIVELE ADNOMINALE ȘI COORDONAREA)
Data și ora susținerii21 iunie ora 13:00
Locul susțineriiSala de Consiliu FLLS, str. Pitar Moș 11-13
Componenţa ComisieiProf. dr. Larisa AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr.Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf.dr. habil. Adina DRAGOMIRESCU – membru supleant - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TIGĂU Alina Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX AND SEMANTICS OF INTERNAL ARGUMENTS
Data și ora susținerii21 iunie 2019, ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. Andrei AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Ioan LĂZĂRESCU – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. BERBINSCHI Sonia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUNE APPROCHE DYNAMIQUE DU SENS
Data și ora susținerii19 iunie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu
a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Cristiana TEODORESCU - Universitatea din Craiova
Prof.dr.habil. Felicia DUMAS - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. habil.Gabriela Olimpia SCRIPNIC – membru supleant - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof.dr.Sanda-Maria ARDELEANU – membru supleant - Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof.dr.Marina MUREŞANU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. MURĂRUȘ Ioana Valetina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUT LINGUA POESIS Perspective în cercetarea stilistică și retorico-pragmatică a limbii române
Data și ora susținerii tezei de abilitare01 aprilie 2019 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr.Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof.dr. Liana POP - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.Luminița HOARȚĂ CĂRĂUȘU – membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. ALMĂȘAN Maria Adriana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăABORDAREA MODERNĂ ȘI INTERDISCIPLINARĂ A DREPTULUI CIVIL ȘI A DREPTULUI CONCURENȚEI
Data și ora susținerii tezei de abilitare29 martie 2019 ora 11:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Drept
Componenţa ComisieiProf. emerit.dr. BÎRSAN Corneliu - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. POP Liviu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. ROȘ Viorel - Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti
Prof.dr. JUGASTRU Călina - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul susținerii tezei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumec.ș.I dr. MELINTE Mihaela- Carmen - CV
Universitatea la care este titularInstitutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină
DomeniulGeologie
Titlu tezăCRETACEOUS OCEANIC ANOXIC EVENTS AND OXIC-ANOXIC CHANGES IN THE TETHYAN REALM: CAUSES AND CONSEQUENCES
Data și ora susținerii tezei de abilitare28 martie 2019 ora 16: 00
Locul susținerii tezei de abilitareAmf. 2 A (B-dul Nicolae Bălcescu nr.1) al Facultăţii de Geologie și Geofizică
Componenţa ComisieiProf. dr. habil. POPA Mihai-Emilian - Universitatea din Bucureşti
C.ș.I dr. SEGHEDI Ioan - Institutul de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei Române
C.ș.I dr. MUNTEANU Marian - Institutul Geologic al României
C.ș.I dr. JIPA Dan - membru supleant - Institutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor