Admitere Studii Universitare de Doctorat 2023

CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT 2023

SESIUNEA IULIE 2023*

Înscrieri/Concurs la Doctorat**  3 – 26 iulie 2023
Data limită de afișare a rezultatelor  28 iulie 2023

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023*

Înscrieri/Concurs la Doctorat**  1 – 23 septembrie 2023
Data limită de afișare a rezultatelor  25 septembrie 2023

* Aprobat în Ședința Senatului Universității din București din data de 18 ianuarie 2023

** În cadrul acestei perioade, fiecare facultate/şcoală doctorală va stabili și va afișa calendarul propriu al desfăşurării concursului de admitere (înscrieri, susţinerea probelor, etc) fără a deroga de la Calendarul Cadru. Calendarul va putea fi consultat pe site-ul facultăţilor/ şcolilor doctorale şi la avizier

TAXE ÎNSCRIERE ADMITERE DOCTORAT 2023
TAXE DE ȘCOLARITATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Noutăți