Admitere Studii Universitare de Doctorat 2024

CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT 2024

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024*

Înscrieri/Concurs la Doctorat**  2 – 16 SEPTEMBRIE 2024

19 SEPTEMBRIE 2024 – Ședința CSUD

Data limită de afișare a rezultatelor  21 SEPTEMBRIE 2024

SESIUNEA suplimentară SEPTEMBRIE 2024***

Înscrieri/Concurs la Doctorat**  20 – 25 SEPTEMBRIE 2024

27 SEPTEMBRIE 2024 – Ședința CSUD

Data limită de afișare a rezultatelor  28 SEPTEMBRIE 2024

* Aprobat în Ședința Senatului Universității din București din data de 31 ianuarie 2024 pentru sesiunea din septembrie 2024

** În cadrul acestei perioade, fiecare facultate/şcoală doctorală va stabili și va afișa calendarul propriu al desfăşurării concursului de admitere (înscrieri, susţinerea probelor, etc) fără a deroga de la Calendarul Cadru. Calendarul va putea fi consultat pe site-ul facultăţilor/ şcolilor doctorale şi la avizier.

*** Sesiune suplimentară în cazul în care nu se ocupă locurile alocate școlilor doctorale

TAXE ÎNSCRIERE ADMITERE DOCTORAT 2024
TAXE DE ȘCOLARITATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024/2025
Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat

Noutăți