Școli doctorale

ŞCOALA DOCTORALĂ BIOLOGIE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT

ŞCOALA DOCTORALĂ “SIMION MEHEDINŢI – NATURA ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” PENTRU DOMENIUL GEOGRAFIE

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Școala doctorală din cadrul Facultății de Litere

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL INFORMATICĂ

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

ŞCOALA DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE IN DOMENIUL ECOLOGIE

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL FILOSOFIE

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL GEOLOGIE

ŞCOALA DE LIMBI ŞI IDENTITĂŢI CULTURALE (LIMBI STRĂINE)

ŞCOALA DOCTORALĂ “SPAŢIU, IMAGINE, TEXT, TERITORIU”

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIILE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ŞCOALA DOCTORALĂ DIN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale a Universității din București

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FIZICĂ

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL ISTORIE

ŞCOALA DE STUDII LITERARE ŞI CULTURALE (LIMBI STRĂINE)

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL MATEMATICĂ

ŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL SOCIOLOGIE

ŞCOALA DOCTORALĂ TEOLOGIE ŞI STUDII RELIGIOASE

© Copyright 2020 Universitatea din București | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107,
București, ROMÂNIA