În ziua de 7 septembrie 2020, ora 12:00 în Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc presusţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ. IMPORTANȚA SERVICIILOR SUPORT OFERITE DE CSEI-URI ȘCOLILOR DE MASĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE,

 

de către

HOARĂ ALINA – SIMONA,
în vederea avizării pentru susținerea publică

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Doru Buzducea

 

Membri:
1. Conf.dr. Adrian Dan ;
2. Conf.dr. Gheorghița Nistor;
3. Prof.dr. Florin Lazăr.