În ziua de 28 septembrie 2020, ora12:00 la Amfiteatrul 205
al Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de
doctorat intitulată:

 

TEHNOLOGII DIGITALE ȘI STRATIFICARE SOCIALĂ TEHNOLOGIE, DIVIZIUNE SOCIALĂ, MOBILITAȚI DE CLASIFICARE A UTILIZATORILOR DE TEHNOLOGIE

de către

ILIE Dragoș Georgian,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Conf.dr. Darie Cristea
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Gabriel Jderu

Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. Poliana Ștefănescu
2. Prof. dr. Alin Stancu
3. C.ș.II dr. Nicolae Perpelea

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.