În ziua de 23 septembrie 2020, ora13,00
va avea loc susţinerea online a tezei de
doctorat intitulată:

 

REPREZENTĂRI SOCIALE ALE RISCURILOR ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ DIN ROMÂNIA. CONFIGURAREA UNEI STRATEGII DE COMUNICARE A RISCURILOR

de către

ANDREI Virginia,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Prof.dr. Cosima Rughiniș

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile Dâncu

Referenţi oficiali:
1. Prof.dr. Marian Preda;
2. Prof. dr. Nicu Gavriluță;
3. Prof.dr. Dan Chiribucă.

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

*Sala Senatului Rectoratului Universității din București – prezenți doar președintele comisiei, conducătorul de doctorat și studentul-doctorand.