În ziua de 23 octombrie 2020, ora 12:00
va avea loc online presusţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

BARIERE SUBIECTIVE ȘI STRUCTURALE ÎN SFERA OCUPĂRII FOȘTILOR DEȚINUȚI

de către

MANOLACHE Oana,
în vederea avizării pentru susținerea publică

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Ioan Durnescu

Membri:
1. Prof. dr. Doru Buzducea
2. Conf. dr. Mircea Botescu
3. Lect. dr. Valeriu Fîrțală