Categorie: NEW – Școala Doctorală de Sociologie

Susținere teză de doctorat/ 14 decembrie – VOINEA Carmen Georgiana – The social practices of cosmetic surgery in Romania. Embodied self-development, the gaze of others, and legitimation repertoires

În ziua de 14 decembrie 2020, ora 13:00 va avea loc online susţinerea tezei de doctorat intitulată:   THE SOCIAL PRACTICES OF COSMETIC SURGERY IN ROMANIA. EMBODIED SELF-DEVELOPMENT, THE GAZE OF OTHERS, AND LEGITIMATION...

Read More

Susținere teză de doctorat/ 4 decembrie – DRĂGAN Lavinia – Educație și calitatea vieții – dobândirea de competențe vs. abandonul educațional

În ziua de 4 decembrie 2020, ora 11:00, la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:   EDUCAȚIE ȘI CALITATEA VIEȚII – DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE...

Read More

Susținere teză de doctorat/ 24 noiembrie – POPA Lavinia Aniela – Sociologia copilăriei: context teoretic și noi realități din românia. Forme de manifestare a participării sociale a copiilor în mediul școlar

În ziua de 24 noiembrie 2020, ora 11:00 la Sala Senatului, Rectorat, va avea loc susţinerea publică, on-line, a tezei de doctorat intitulată:   SOCIOLOGIA COPILĂRIEI CONTEXT TEORETIC ȘI NOI REALITĂȚI DIN ROMÂNIA. FORME DE...

Read More

Susținere teză de doctorat/ 24 noiembrie – RODIDEAL Anda Anca – Avantaje și riscuri ale internetului pentru copii și adolescenți – strategii de mediere digitală parentală și școlară

În ziua de 24 noiembrie 2020, ora 9:3a Sala Senatului, Rectorat, va avea loc susţinerea publică, on-line, a tezei de doctorat intitulată:   AVANTAJE ȘI RISCURI ALE INTERNETULUI PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI – STRATEGII DE MEDIERE...

Read More

Susținere teză de doctorat/ 25 noiembrie – HOARĂ Alina Simona – Educația incluzivă. Importanța serviciilor suport oferite de CSEI-uri școlilor de masă în contextul educației incluzive

În ziua de 25 noiembrie 2020, ora 12:00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:   EDUCAȚIA INCLUZIVĂ. IMPORTANȚA SERVICIILOR SUPORT...

Read More

Presusținere teză de doctorat/ 23 octombrie – MANOLACHE Oana – Bariere subiective și structurale în sfera ocupării foștilor deținuți

În ziua de 23 octombrie 2020, ora 12:00 va avea loc online presusţinerea tezei de doctorat intitulată:   BARIERE SUBIECTIVE ȘI STRUCTURALE ÎN SFERA OCUPĂRII FOȘTILOR DEȚINUȚI de către MANOLACHE Oana, în vederea avizării pentru...

Read More

Presusținere teză de doctorat/ 29 septembrie – IANCU Andreea – Temporal Agency: Representation Of Mental Illness Associated To Ageing In Graphic Media

În ziua de 29 septembrie 2020, ora 15:00 va avea loc online presusţinerea tezei de doctorat intitulată:   TEMPORAL AGENCY: REPRESENTATION OF MENTAL ILLNESS ASSOCIATED TO AGEING IN GRAPHIC MEDIA de către IANCU Andreea, în vederea...

Read More

Presusținere teză de doctorat/ 11 septembrie – POPA Lavinia-Aniela – Sociologia copilăriei: context teoretic și noi realități din România. Forme de manifestare a participării sociale a copiilor în mediul școlar

În ziua de 11 septembrie 2020, ora 10:00 va avea loc online presusţinerea tezei de doctorat intitulată:   SOCIOLOGIA COPILĂRIEI: CONTEXT TEORETIC ȘI NOI REALITĂȚI DIN ROMÂNIA. FORME DE MANIFESTARE A PARTICIPĂRII SOCIALE A...

Read More

Presusținere teză de doctorat/ 11 septembrie – RODIDEAL Anda Anca – Avantaje și riscuri ale internetului pentru copii și adolescenți – strategii de mediere digitală parentală și școlară

În ziua de 11 septembrie 2020, ora 10:00 va avea loc online presusţinerea tezei de doctorat intitulată:   AVANTAJE ȘI RISCURI ALE INTERNETULUI PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI – STRATEGII DE MEDIERE DIGITALĂ PARENTALĂ ȘI...

Read More

Susținere teză de doctorat/ 28 septembrie – ILIE Dragoș – Tehnologii digitale și stratificare socială tehnologie, diviziune socială, mobilitați de clasificare a utilizatorilor de tehnologie

În ziua de 28 septembrie 2020, ora12:00 la Amfiteatrul 205 al Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:   TEHNOLOGII DIGITALE ȘI STRATIFICARE SOCIALĂ TEHNOLOGIE,...

Read More
Loading