În  ziua  de  23 noiembrie 2021, ora 12,00 la Sala Senatului, Rectorat,
va  avea  loc  susţinerea  publică, on-line,  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

RĂZBOI HIBRID ȘI OPERAȚII PSIHOLOGICE. TEHNICI DE INFLUENȚĂ SOCIALĂ FOLOSITE DE RUSIA ÎN SPAȚIUL MEDIA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI,

 

de  către

 

BARBU Adrian,

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Marian Zulean

 

Referenţi oficiali:

  1. Conf.dr. Viorel Mihăilă;
  2. Prof.dr. Christian Radu Chereji;
  3. Prof.dr. Marius Profiroiu.

 

Rezumat și CV-uri

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.