În  ziua  de  10 decembrie 2021, ora 11,00 la Sala Senatului, Rectorat,
va  avea  loc  susţinerea  publică, on-line,  a  tezei  de
doctorat intitulată:

GĂGĂUZII BASARABENI, CONSTRUCȚIA IDENTITĂȚII NAȚIONALE,

 

de  către

 

MITRAN Iulian Ilie,

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof.dr. Cosima Rughiniș

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Ana Rodica Stăiculescu

Referenţi oficiali:

  1. Prof.dr. Călin Cotoi;
  2. C.ș I.dr. Emil Țîrcomnicu;
  3. C.ș II dr. Lucian David.

 

Rezumat și CV-uri

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.