În  ziua  de 16 decembrie 2021, ora 10,00 la Sala Senatului, Rectorat,
va  avea  loc  susţinerea  publică, on-line,  a  tezei  de
doctorat intitulată:
 

MATERNITATE ÎN PENITENCIAR. STUDIU COMPARATIV ROMÂNIA-MEXIC,

 

de  către

 

OBRINTESCHI IANCU Ioana Dana,

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

conf.dr.Adrian Dan

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dan Banciu

Referenţi oficiali:

  1. prof.dr. Maria Voinea;
  2. prof.dr. Nicu Gavriluță;
  3. C.șII dr. Ecaterina Balica.

  

Rezumat și CV-uri

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.