În ziua de 7 mai 2021, ora 10:00
va avea loc online susţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

GEOGRAFII ALE COMERȚULUI ÎN BUCUREȘTI:
MALL-URI, HYPERMARKETURI ȘI TRANSFORMĂRI URBANE
de către

STERNATIS Cristina,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Președinte: Prof. dr. Gabriel Jderu

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Liviu Chelcea

Referenți:
1. Prof. dr. Laura Grunberg – Universitatea din București
2. Prof. dr. Josef Benedek – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
3. Conf. dr. Lucian Vesalon – Universitatea de Vest din Timișoara

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.