În ziua de 22 aprilie 2021, ora 13:00
va avea loc online susţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

SYMBOLIC CONSUMPTION OF PRINT MEDIA:
HOW PHYSICAL NEWSPAPERS ALLOW ROMANIAN
READERS TO DO IDENTITY WORK
de către

TOMA Laura,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Președinte: Prof. dr. Cosima Rughiniș

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile Dâncu

Referenți:
1. Prof. dr. Dan Chiribucă – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
2. Prof. dr. Nicu Gavriluță – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. dr. Valentina Marinescu – Universitatea din București

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.