În ziua de 11 decembrie 2020, ora 10:00
va avea loc online susţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

DIGITAL SKILLS NOWADAYS

de către

BRĂGARU (ILINCA) Corina,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Președinte: Conf. dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Lazăr Vlăsceanu

Referenți:
1. Prof. dr. Cosima Rughiniș – Universitatea din București
2. Prof. dr. Mihai Păunescu – Școala Națională de Studii Politice și Administrative
3. C.ș.I dr. Mălina Voicu – ICCV, Academia Română

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.