În ziua de 14 decembrie 2020, ora 13:00
va avea loc online susţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

THE SOCIAL PRACTICES OF COSMETIC SURGERY IN ROMANIA.
EMBODIED SELF-DEVELOPMENT, THE GAZE OF OTHERS,
AND LEGITIMATION REPERTOIRES
de către

VOINEA Carmen Georgiana,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Președinte: Conf. dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Gabriel Jderu

Referenți:
1. Prof. dr. Laura Grunberg – Universitatea din București
2. Prof. dr. Cristina Gavriluță – Universitatea Al.I. Cuza din Iași
3. Conf. dr. Loredana Ivan – Școala Națională de Studii Politice și Administrative

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.