În atenția studenților doctoranzi , anii I-III 

Studenții-doctoranzi pot depune cerere de acordare a unei burse sociale, însoțită de dosarul cu documente întocmit în conformitate cu Metodologia de acordare a burselor pentru licență și master. 

Dosarele se depun fizic la secretariatul Școlii Doctorale a facultății până la data de 30 octombrie 2020 ora 13:30.

Vă rugăm să completați următoarele documente: Anexa 1, Anexa 2.