În ziua de 25 noiembrie 2020, ora 12:00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de
doctorat intitulată:

 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ. IMPORTANȚA SERVICIILOR SUPORT OFERITE DE CSEI-URI ȘCOLILOR DE MASĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

de către
HOARĂ Alina Simona,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Prof.dr. Cosima Rughiniș
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Doru Buzducea

Referenţi oficiali:
1. Conf. dr. Gheorghița Nistor
2. Prof. dr. Mihai Păunescu
3. C.ș.I dr. Mălina Voicu

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.