În ziua de 29 septembrie 2020, ora 15:00
va avea loc online presusţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

TEMPORAL AGENCY:
REPRESENTATION OF MENTAL ILLNESS ASSOCIATED TO AGEING IN GRAPHIC MEDIA

de către

IANCU Andreea,
în vederea avizării pentru susținerea publică

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Cosima Rughiniș

Membri:
1. Conf. dr. Claudia Câmpeanu
2. Prof. dr. Laura Grunberg
3. Conf. dr. Raluca Popescu