Al doilea apel la comunicări
Conferința națională a doctoranzilor din Consorțiul Universitaria pentru domeniile Filologie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Filosofie, Arte vizuale, Teatru, Muzică
Ediția a III-a, 2020 – online
organizată de Universitatea de Vest din Timișoara
în perioada 9-10 octombrie 2020
Scopul conferinței
În tradiția precedentelor ediții organizate de Consorțiul Universitaria, conferința dedicată doctoranzilor din domeniile Filologie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Filosofie, Arte vizuale, Teatru, Muzică își propune să vină în întâmpinarea studenților doctoranzi pentru a crea o rețea de cercetare în aceste arii disciplinare și pentru a le dezvolta capacitatea de a interacționa cu omologii lor din alte universități, de a-și expune rezultatele cercetării, de a pune în valoare cât mai convingător aceste rezultate.
În acest an, datorită condițiilor excepționale date de criza COVID-19, conferința doctoranzilor va avea loc online, prin intermediul platformei googlemeet.
Conferința își propune o dublă deschidere: pentru a oferi un model de bune practici, ea va debuta cu paneluri susținute de cercetători postdoctorali din domeniile Filologie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Filosofie, Arte vizuale.
Aceste paneluri vor fi urmate de secțiuni dedicate fiecărui domeniu în cadrul cărora studenții doctoranzi vor avea ocazia să prezinte cele mai importante rezultate ale cercetării lor de parcurs.
La finalul conferinței, echipa de organizare are în vedere publicarea unei selecții a lucrărilor prezentate, într-un volum de tip Proceedings, la Editura Universității de Vest din Timișoara.
Calendarul evenimentului
1 septembrie – 1 octombrie 2020: termenul extins pentru înscrierea lucrărilor (titlu, autori, rezumat) (datele de contact pentru fiecare domeniu, mai jos)
3 octombrie 2020: comunicarea prezentărilor acceptate și afișarea programului
9 – 10 octombrie 2020: desfășurarea conferinței, în regim online (pentru domeniile Filologie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Filosofie, Arte vizuale, Muzică)
16-17 octombrie 2020: desfășurarea conferinței, în regim online (pentru domeniul Teatru)
Instrucțiuni de editare a textului propunerii
 Rezumatul (max. 150 cuvinte), 5 cuvinte cheie (ordonate alfabetic) și o bibliografie selectivă, se va redacta într-una din limbile română sau engleză, pe o pagină A4;
 titlul lucrării va fi centrat, cu litere majuscule, bold, Times New Roman, corp 11;
 prenumele urmat de numele fiecărui autor: centrat, în Times New Roman, corp 11
 informații de afiliere, după nume: școala doctorală (de exemplu: Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea de Vest din Timișoara) și adresa de e-mail, în Times New Roman, corp 10;
 textul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, corp 11.
 Rezumatul va fi trimis în format pdf.
Persoane de contact:
Pentru domeniul Filologie: Prof. dr. Dana Percec, Școala Doctorală de Științe Umaniste, dana.percec@e-uvt.ro
Pentru domeniul Istorie: Conf. dr. Mihaela Vlăsceanu, Școala Doctorală de Științe Umaniste, mihaela.vlasceanu@e-uvt.ro
Pentru domeniul Teologie: Prof. dr. Dana Percec, Școala Doctorală de Științe Umaniste, dana.percec@e-uvt.ro
Pentru domeniul Studii culturale: Prof. dr. Otilia Hedeșan, Școala Doctorală de Științe Umaniste, otilia.hedesan@e-uvt.ro
Pentru domeniul Filosofie: Conf. dr. Florin Lobonț,Școala Doctorală de Filosofie, florin.lobont@e-uvt.ro
Pentru domeniul Arte vizuale: Prof. dr. Adriana Lucaciu, Școala Doctorală de Arte, adriana.lucaciu@e-uvt.ro
Pentru domeniul Teatru: Prof. dr. Eleonora Ringler Pascu, Școala Doctorală de Muzică și Teatru, eleonora.ringlerpascu@e-uvt.ro
Pentru domeniul Muzică: Prof. dr. Lucian Roșca, Școala Doctorală de Muzică și Teatru, rosca.lucian@e-uvt.ro