Aici veţi găsi informaţii despre Admiterea 2017 la şcolile doctorale ale Universităţii din Bucureşti, numărul locurilor alocate, care e taxa de înscriere, acte necesare pentru înscriere, precum şi multe alte informaţii utile.

 

Calendarul Admiterii

Şcoli Doctorale care funcţioneză in cadrul Universităţii din Bucureşti

Fișa de înscriere la conncursul de admitere la doctorat

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2017-2018

Hotǎrârea Guvernului nr. 681/29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat (modificat 2016)