Seriile de curs stabilite pentru stud­­enți-doctoranzi – disciplina Etică și Integritate Academică, 2022-2023

Curs Scurtă descriere a cursului  

Grupe

Profesori Orar Detalii administrative
Etică și Integritate Academică

14 ore curs,

3 ECTS

Concepte fundamentale ale eticii

Coduri și comisii de etică

Evaluarea și avizarea etică a proiectelor de cercetare

Plagiat, autoplagiat, falsificarea sau fabricarea rezultatelor de cercetare, originalitatea rezultatelor, Etica publicării

 

 

Matematică, Informatică, Biologie, Știința Mediului Victor Popescu 15.10  orele 9-13 Sală:

online

 

Limbă: română

Mihaela Badea 29.10 orele 9-13
19.11 orele 9-15
Etică și Integritate Academică

14 ore curs,

3 ECTS

– Dezvoltarea gândirii morale și integrarea studenților în cultura etică a universității

– Integrarea în cultura morală a cercetării științifice

– Consolidarea autonomiei în decizia morală

Geografie, Geologie, Fizică Lect. dr. Sanda Voinea

 

Asist dr. Paula Tomi

15 octombrie ora 10-14 Sală: Amfiteatrul Facultatea de Geografie

Limbă: română

29 octombrie ora 10-13 Sală: Amfiteatrul Facultatea de Geografie

Limbă: română

11 noiembrie ora 16-19

 

Amfiteatrul A1-Facultatea de Fizica

Limbă: română

26 noiembrie ora 10-14- Amfiteatrul A1-Facultatea de Fizica

Limbă: română

Etică și Integritate Academică

14 ore curs,

3 ECTS

Cursul abordează problemele teoretice cele mai discutate în zona eticii academice, împreună cu implicațiile lor practice de impact. Sunt discutate și evaluate nu doar argumente și poziții abstracte, ci și aspecte privind infrastructura etică a organizațiilor  academice sau instrumentele de decizie morală  care pot fi utilizate de doctoranzi în activitatea lor academică și în viața lor profesională viitoare. Litere, CESI, LIC, SLC Lect. Dr. Constantin Vică

(Filosofie)

 

Lect. Dr. Ștefan Firică

(Litere)

15.10.2022 – 10:00 – 14:00

22.10.2022 – 10:00 – 14:00

 

 

29.10.2022 – 09:00 – 15:00

Sală:

Amf. Odobescu (Facultatea de Litere)

 

Limbă: română

Etică și Integritate Academică

14 ore curs,

3 ECTS

Filosofie,

Teologie Ortodoxă,

Teologie și Studii Religioase

Emanuel Socaciu

 

Gabriela Blebea

28 octombrie – 16:00-20:00

18 noiembrie – 16:00-20:00

25 noiembrie – 16:00-19:00

13 ianuarie – 16:00-19:00

Facultatea de Filosofie

 

Limbă: română

Etică și Integritate Academice

14ore curs,

3 ECTS

Cursul abordează teme teoretice și aplicate privind cultura eticii și integrității în mediul universitar. Temele teoretice structurează harta problematicii etice și de integritate în timp ce temele aplicate abordează situațiile și contextele concrete. Istorie, Științe Politice, Științe ale Comunicării, Drept Dr. Constantin C. Brîncuș

 

Prof. Dr. Marian Popescu

Dr. Constantin Brîncuș:

12 noiembrie – 10.00-13.00

19 noiembrie – 10.00-13.00

 

Prof. Marian Popescu:

26 noiembrie – 10.00-13.00

3 decembrie – 10.00-13.00

 

Dr. Constantin Brîncuș&Prof Marian Popescu:

10 decembrie – 10.00-12.00

Sală:

 

Amf. Moisil, Rectorat

 

Limbă: română

Etică și Integritate Academică

14 ore curs,

3 ECTS

Cursul are ca obiective principale  deprinderea noțiunilor de bază ale deontologiei academice, cunoașterea,  înțelegerea, asimilarea și asumarea normelor explicite sau implicite  care reglementează conduita academică a muncii intelectuale a studenților  și în special aplicarea cunoștințelor dobândite în cercetarea academică din cadrul Școlilor Doctorale de la FSAS și FPSE din UB. Cursul se bazează pe prelegeri, studii de caz și dialoguri. Sociologie, Psihologie și Științe ale Educației Ileana Dascălu (Filosofie)

Laura Grunberg (FSAS)

Cosima Rughiniș (FSAS)

Partea I (Dascalu)

 

9 decembrie (4 ore, dupa masa)

10 decembrie (4 ore), dupa masa

 

 

Partea II (Grunberg/Rughinis)

 

Vineri 13 ianuarie 2023

(2 ore dupa masa18-20)

 

Sambata 14 ianuarie 2023

(4 h dimineata 10-14)

Sală: sala-amfiteatru 205, etaj 1, Panduri, FSAS

 

Limbă: română

Etică și Integritate Academică

14 ore curs,

3 ECTS

Evolutia relatiilor stiintifice bazate pe colaborare si acordarea de credit: exemple.

Initierea studentilor in modalitatile de transmitere a creditului stiintific si situarea articolelor in context; rolul bibliografiei si al capitolelor din aplicatiile de cercetare care descriu starea cercetarii in domeniu.

Chimie Prof. Paul Vasos  9.XII.2022    (14h30-18h30)

16.XII.2022    (14h30-19h30) 23.XII.2022   (14h30-19h30)

Sală: SP1 Chimie

 

Limbă: engleză

Ethics and Academic Integrity

14 ore curs,

3 ECTS

ISDS-UB Emanuel Socaciu ianuarie – februarie 2022 Facultatea de Filosofie

 

Limbă: engleză