Admitere Studii Universitare de Doctorat 2021

CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021*

Înscrieri/Concurs la Doctorat**  1 – 20 septembrie 2021
Data limită de afișare a rezultatelor  23 septembrie 2021

*  Aprobat în ședința Senatului Universității din București din data de 20 ianuarie 2021.

** În cadrul acestei perioade, fiecare facultate/școală doctorală va stabili calendarul exact al desfășurării concursului de admitere (înscrieri, susținerea probelor). Calendarul va putea fi consultat pe site-ul facultăților/școlilor doctorale și la avizier.

TAXE ÎNSCRIERE ADMITERE DOCTORAT 2021

Noutăți