DATA SUSȚINERII
17/12/2021

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: SOARE Cristiana (MIC-SOARE)  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Daniela Steliana MARINESCU  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Anca Ileana DUȘCĂ CV

Prof. univ. dr. Cristian JURA  CV

Conf. univ. dr. Alexandru Șerban STĂNESCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: PROTECȚIA JURIDICĂ A CURSURILOR DE APĂ ȘI A LACURILOR PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept