DATA SUSȚINERII
10/06/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: FLOREA Cornelia CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Antoaneta OLTEANU CV
 Președinte comisie: Prof.dr. Ileana MIHĂILĂ CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Narcisa ȘTIUCĂ CV
Acad. Sabina ISPAS CV
C.S.I. Ștefan DORONDEL CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: MINERII – ÎNTRE FICȚIUNE ȘI MITOLOGIE. O ABORDARE ANTROPOLOGICĂ A COMUNITĂȚILOR DIN VALEA JIULUI ÎN CONTEXTUL SECOLULUI AL XXI-LEA
Locul susținerii: Cabinetul de Limbă Rusă, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine