Dragi colegi, membri ai comunității Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației,

În perioada imediat următoare vor fi organizate alegeri pentru structurile de conducere ale școlii doctorale: director (1 poziție) și consiliu (4 poziții, dintre care 2 personalități externe facultății și un student doctorand), pentru mandatul 2021-2026.

Redăm aici câteva detalii despre aceste alegeri, în conformitate cu procedurile și metodologiile Universității din București și respectând principiul subsidiarității.

Candidaturile pentru funcțiile de director al școlii doctorale și de membru al consiliului școlii doctorale se depun în perioada 26 noiembrie (începând cu ora 8:00) – 03 decembrie 2021 (până la ora 14.00). Depunerea se poate face fizic, la secretariatul școlii doctorale, sau online, pe adresa de email a secretariatului școlii doctorale (mihaela.popescu@fpse.unibuc.ro), exclusiv în perioada menționată mai sus. Formularele de depunere a candidaturilor pot fi găsite mai jos:

Notificare de candidatură – student doctorand

Notificare de candidatură – directoral Școlii Doctorale

Notificare de candidatură – conducător de doctorat

Eligibilitatea pentru funcțiile numite anterior este trasată de regulamentele Universității din București, după cum urmează:
– Dreptul de a alege și de a fi ales pentru funcțiile de director al școlii doctorale și de membru al consiliului școlii doctorale este dat de întrunirea concomitentă a condiției de membru al școlii doctorale și de profesor titular (i.e., ”în activitate”) în anul universitar 2021/2022.
– Referitor la studenții-doctoranzi, au dreptul de a alege și de a fi aleși (în consiliul școlii doctorale) conform art. 9 (3) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, toți studenți-doctoranzi, inclusiv cei înmatriculați la 1 octombrie 2021 și cei care și-au depus teza, dar pentru care la data alegerilor nu a fost încă emis ordinul de ministru pentru acordarea titlului de doctor.
– În ceea ce privește personalitățile externe (candidate pentru consiliul școlii doctorale), se aplică cumulativ prevederile art. 14 (2) din H.G. nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 (6) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București: (a) „membri din afara școlii doctorale aleși dintre personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale și socioeconomice relevante” și (b) „trebuie să dețină titlul de doctor în domeniu; se recomandă ca aceste persoane să nu fie conducători de doctorat în activitate la o școală doctorală din cadrul unei alte IOSUD din România”.

Votul se va desfășura fizic, pe data de 7 decembrie (marți) începând cu ora 13:00, la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Șos. Panduri 90.
– Modul de exprimare a votului pe buletine este același ca la alegerile de la nivelul departamentelor.
– Directorul școlii doctorale și profesorii membri ai consiliului școlii doctorale sunt aleși cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB.
– Studentul-doctorand membru al consiliului școlii doctorale este ales cu majoritatea voturilor exprimate de către studenții-doctoranzi ai școlii doctorale.