În ziua de 4 decembrie 2020, ora 11:00, la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de
doctorat intitulată:

 

EDUCAȚIE ȘI CALITATEA VIEȚII – DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE
VS. ABANDONUL EDUCAȚIONAL

de către
DRĂGAN Lavinia,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Prof.dr. Doru Buzducea
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Maria Voinea

Referenţi oficiali:
1. Conf. dr. Adrian Dan
2. Prof. dr. Ioan Mărginean
3. Prof. dr. Alfred Bulai

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.