DATA SUSȚINERII
04/12/2020

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: DRĂGAN Lavinia  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Maria VOINEA  CV
 Președinte comisie: Prof.dr. Doru BUZDUCEA CV
 Referenți oficiali: Conf.dr. Adrian DAN CV

Prof.dr. Ioan MĂRGINEAN CV

Prof.dr. Alfred BULAI  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: EDUCAȚIE ȘI CALITATEA VIEȚII – DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE VS. ABANDONUL EDUCAȚIONAL
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială