DATA SUSȚINERII
22/02/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: VERNEA Sorin Alexandru CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Daniela Steliana MARINESCU CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Dumitra POPESCU CV

Conf. univ. dr. Anca Ileana DUȘCĂ CV

Conf. univ. dr. Bogdan-Nicolae BULAI CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: PARTICULARITĂȚILE RĂSPUNDERII PENALE ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA MEDIULUI
Locul susținerii: Sala Prof. Constantin Stoicescu