DATA SUSȚINERII
06/03/2019

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: VASCAN Iuliana-Mihaela (LAZĂR) CV
 Conducătorul științific: Prof.dr. Ion-Ovidiu PÂNIȘOARĂ CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Lucian CIOLAN CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Mușata BOCOȘ CV
Prof.dr. Ion ALBULESCU CV
Prof.dr. Marin MANOLESCU CV
 Titlul tezei de doctorat: INVESTIGAȚII PRIVIND RELAȚIA DINTRE NIVELUL ASPIRAȚIONAL AL CURSANȚILOR ȘI ACCEPTAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 Locul susținerii:

Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei