DATA SUSȚINERII
17/03/2023

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Geologie și Geofizică

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: TUDOR Eugen Petruț  CV
 Conducătorul științific: CS I Dr.Habil Ing. Mihaela MELINTE-DOBRINESCU CV
 Președinte comisie: Prof.dr.habil ing.Mihai Emilian POPA CV
 Referenți oficiali: Conf. Dr. Relu-Dumitru ROBAN  CV

CS I Dr. Habil Marian MUNTEANU  CV

CS I Dr. Antoneta SEGHEDI  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: EVOLUȚIA BAZINULUI DE FORELAND ÎN RAPORT CU DEFORMĂRILE POLIFAZICE ALE CENTURII CUTATE ȘI ÎNCĂLECATE A CARPAȚILOR ORIENTALI,  ÎN ROMÂNIA
Locul susținerii: Amfiteatrul Sabba Ștefănescu, sala 2A din cadrul Facultății de Geologie și Geofizică (Bulevardul Nicolae Bălceascu nr.1, etaj II)