DATA SUSȚINERII
21/03/2019

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Geografie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: TOMA – Dănilă Dragoș CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Iuliana ARMAȘ CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Laura COMĂNESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Alexandru NEDELEA CV
Conf. dr. ing. Ionuț RĂCĂNEL CV
C.Ș. I dr.  Carmen Ortanza CIOFLAN CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: RISCUL SEISMIC AL REȚELELOR DE TRANSPORT. STUDIU DE CAZ: MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Locul susținerii:
Amf. S. Mehedinți al Facultăţii de Geografie