DATA SUSȚINERII
11/05/2021

ORA SUSȚINERII
9:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ȚÂRULESCU Claudiu  CV
 Conducătorul științific: Pr.prof. dr. Emanoil BĂBUȘ CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.prof. dr. Constantin PĂTULEANU CV

Pr.Prof. dr. Nicolae CHIFĂR CV

Pr.Conf. dr. Gabriel GÂRDAN CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: DISPUTA TETRAGAMICĂ ȘI CONSECINȚELE ACESTEIA ÎN ISTORIA BISERICII BIZANTINE
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă