DATA SUSȚINERII
29/03/2022

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ȚAPU Ionuț-Cătălin CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Remus RUS  CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr. prof. dr. Ștefan BUCHIU CV

Pr. conf. dr. Dorin OANCEA CV

Conf.dr. Iulian DAMIAN CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ISLAMUL ȘI IMPACTUL SĂU ÎN EUROPA DE ASTĂZI
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă