DATA SUSȚINERII
16/01/2019

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: TĂNĂSESCU Daniela CV
 Conducătorul științific: Prof.dr. Gheorghe TOMȘA CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Ion NEGREȚ CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Elena STĂNCULESCU CV
Prof.dr. Stan PANȚURU CV
Conf.dr. Mihai DIACONU CV
 Titlul tezei de doctorat: FORMAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA ŞCOLARUL MIC
 Locul susținerii:

Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei