DATA SUSȚINERII
10/06/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: STOICA Irina CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Larisa AVRAM CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ioana COSTA CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Mihaela GHEORGHE CV
Conf. dr. Daniela ISAC CV
Conf. dr. Mihaela TĂNASE-DOGARU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: THE SYNTAX AND THE SEMANTICS OF MANNER OF SPEAKING VERBS
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine