DATA SUSȚINERII
30/09/2020

ORA SUSȚINERII
16:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ȘTEFAN Camelia-Mădălina CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Andrei AVRAM CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ioana COSTA CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Laura MUREȘAN CV

Conf. dr. Loredana Mihaela PUNGĂ CV

Conf. dr. Carmen VIOREANU CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: THE ADOPTION AND INTEGRATION OF LOANWORDS IN SWEDISH
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine