DATA SUSȚINERII
21/03/2019

ORA SUSȚINERII
9:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: STĂNESCU Florin CV
 Conducătorul științific: Pr. prof. dr. Nicolae ACHIMESCU CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Nicu GAVRILUȚĂ CV
Pr. prof. dr. Caius CUȚARU CV
Pr. conf. dr. David PESTROIU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CUNOAȘTEREA CA MIJLOC DE ELIBERARE ÎN HINDUISMUL ADVAITIN. EVALUARE DIN PERSPECTIVA CREȘTINĂ
Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă