DATA SUSȚINERII
08/02/2019

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: SOARE Tamina Elena (BASARAB) CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ CV
 Președinte comisie: Conf. univ. dr. Cristina POPESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Angela REPANOVICI CV
Conf. univ. dr. Valentin ORGA CV
Prof. univ. dr. Ionel ENACHE CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ȘI CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere