DATA SUSȚINERII
18/03/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: RĂPEANU Mirela (IOVU) CV
 Conducătorul științific: Prof. emerit univ. dr. Dragoș Alexandru SITARU CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU CV
Prof. univ. dr. Lucian BERCEA CV
Prof. univ. dr. Călina Felicia JUGASTRU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: RESTRUCTURAREA ÎNTREPRINDERII AFLATĂ ÎN DIFICULTATE, ÎN DREPTUL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL
Locul susținerii: Sala Prof. Constantin Stoicescu