DATA SUSȚINERII
04/04/2023

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Rectorat Sala Consiliului de Administrație

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: RAEȚCHI Ovidiu Alexandru CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Viorel PANAITE CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Florin MULLER CV
 Referenți oficiali: Conf. univ. dr. Victor RIZESCU  CV

Prof. univ. dr. Silviu MILOIU  CV

Prof. univ. dr. Lucian LEUȘTEAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: INTERMEDIEREA DIPLOMATICĂ ASIGURATĂ DE ROMÂNIA ȘI MAROC ÎN NEGOCIERILE PENTRU PACE DINTRE EGIPT ȘI ISRAEL (AUGUST-OCTOMBRIE 1977). CONTRIBUȚIA LUI NAHUM GOLDMANN IN FORMAREA CANALULUI ROMANESC ȘI A CELUI MAROCAN
 Locul susținerii: Rectorat – Sala CA