DATA SUSȚINERII
12/02/2019

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: RĂDULESCU Laura-Monica (TOMA) CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Radu SURDULESCU CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Liviu FRANGA CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Mihaela IRIMIA CV
Prof. dr. Eduard VLAD CV
C.ș. I dr. Mariana NEȚ CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: IDENTITY CRISES, VIOLENCE AND TRAUMA: A CULTURAL AND PSYCHOANALYTICALAPPROACH TO POST-WAR AND CONTEMPORARY BRITISH DRAMA
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine