DATA SUSȚINERII
06/02/2023

ORA SUSȚINERII
15:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Filosofie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: PURIC Dan Octavian   CV
 Conducător științific: Conf. univ. dr. Bogdan MINCĂ  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Andrei CORNEA  CV

Prof. univ. dr. George BONDOR  CV

Prof. univ. dr. Cristina IONESCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: Sensurile aparenței la Platon
Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie