DATA SUSȚINERII
14/07/2022

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: PROCA Valentina (GHERASIM-PROCA)  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Dan Drosu ȘAGUNA  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ  CV

Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU CV

Conf. univ. dr. Adrian Doru BÎGIOI  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CYBER OPERATIONS IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept