DATA SUSȚINERII
18/05/2021

ORA SUSȚINERII
8:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: POPESCU Constantin-Marian CV
 Conducătorul științific: Pr.prof. dr. Ioan MOLDOVEANU CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.prof. dr. Constantin PĂTULEANU CV

Pr.Prof. dr. Ioan VICOVAN  CV

Pr.Prof. dr. Florin DOBREI  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CONTRIBUȚII ÎN DOMENIUL TEOLOGIEI ISTORICE ALE MITROPOLITULUI NESTOR VIORNICESCU
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă