DATA SUSȚINERII
11/04/2022

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: POPA Maria Susana  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Maria VOINEA  CV
 Președinte comisie: Conf.dr. Darie CRISTEA  CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Dan Banciu CV

Prof.dr. Maria Constantinescu CV

C.ș.I.dr. Mălina Voicu  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ALĂPTATUL LA SÂN ÎN PUBLIC ÎNTRE NORMALITATE ȘI IMORALITATE
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială