DATA SUSȚINERII
09/07/2019

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: PETRACHE Daniel-Florin CV
 Conducătorul științific: Dragoș Alexandru SITARU CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Dan LUPAȘCU CV
Conf. univ. dr. Cosmin DARIESCU CV
Conf. univ. dr. Șerban STĂNESCU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ORDINEA PUBLICĂ DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT
Locul susținerii: Sala Prof. C-tin Stoicescu