DATA SUSȚINERII
11/10/2022

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: NEGRILĂ Monica (BOLOCAN)  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Eugen AVRAM  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Dragoș ILIESCU CV
 Referenți oficiali: Conf. Univ. Dr. Vlad BURTĂVERDE  CV

Prof. Univ. Dr. Ticu CONSTANTIN  CV

Prof. Univ. Dr. Andrei HOLMAN  CV

 Titlul tezei de doctorat: CONTRIBUTION OF NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT IN PRESURGICAL MANAGEMENT OF REFRACTORY TEMPORAL LOBE EPILEPSIES
 Locul susținerii:
în Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei