DATA SUSȚINERII
11/04/2023

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
CESI

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MEXI Alexandru  CV
 Conducători științifici: Conf. univ. dr. habil. Ileana MARIN  CV

Prof. univ. dr. habil. Vlad ALEXANDRESCU  CV

 Președinte comisie: prof. univ. dr. Oana FOTACHE DUBĂLARU CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. habil. Caius DOBRESCU CV

Conf. univ. dr. arh. Horia MOLDOVAN  CV

C.S.II dr. Nicoleta ROMAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: IMAGINEA MODERNĂ A ORAȘELOR. PARCURILE PUBLICE CA INSTRUMENTE DE OCCIDENTALIZARE A ROMÂNIEI (1830-1916)
Locul susținerii: Laboratorul Multimedia SD SITT a Facultății de Litere