DATA SUSȚINERII
09/09/2022

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MARUYAMA HARUYO CV
 Conducători științifici: Prof. dr. Florentina VIȘAN CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ CV
 Referenți oficiali: Prof. Dr. Anca FOCȘENEANU CV

C.Ș. I  Mariana NEȚ  CV

Conf. Dr.  Iulia WANIEK  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: Traducerile literare eliadesciene în limba japoneză: teorie, metodă, analiză
Locul susținerii:
Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine