DATA SUSȚINERII
23/02/2021

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MARINESCU George  CV
 Conducătorul științific: Pr.conf. dr. Radu Petre MUREȘAN CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Remus RUS CV

Pr.conf. dr. Caius CUȚARU  CV

Conf. dr. Iulian DAMIAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: MARIOLOGIA ÎN CREȘTINISM ȘI ISLAM
Locul susținerii:
Amfiteatrul T.M. Popescu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă